Regulamin

123

Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,

Urzędem Miasta Szczawno Zdrój i Uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina

zaprasza do udziału w

IV DOLNOŚLĄSKIM PRZEGLĄDZIE

TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12333

R E G U L A M I N
CEL:
Promocja wytworów i produkcji artystycznych niepełnosprawnych twórców z DOLNEGO ŚLĄSKA oraz wyszukanie wśród nich osób szczególnie uzdolnionych.

ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU:

Zainteresowani uczestnicy, przy pomocy opiekunów (lub samodzielnie) przygotują reprodukcje swoich prac i występów w formie jpg-ów, plików mp3 lub mp4 i plików tekstowych (prace literackie). Do plików należy załączyć „metkę” z danymi autora (imie, nazwisko, wiek, tytuł pracy lub występu), danymi opiekuna (adres e-mail, tel.) i placówki.

  • prace plastyczne (1 praca – reprodukcja w formie JPG)

Prace plastyczne obejmują także formy przestrzenne: rzeźba, konstrukcja i in.

Przy opisie należy podać wymiary oryginału pracy – zalecany format A4 – A3),

  • fotografii ( 1 – 3 sztuki w formie JPG). Zalecany format oryginałów 18×27

  • prac literackich własnych /wiersz lub proza/ – 1 plik tekstowy objętości nie większej niż 1 strona A4,

  • prezentacji muzycznych lub wokalnych: jeden utwór/piosenka w pliku MP3 lub mp4, (wokal może być bez akompaniamentu),

  • recytacji: 1 utwór wierszem lub prozą (autor dowolny), nie dłuższy niż 60 sek.,

  • etiud tanecznych (solo, duet, formacja) – jedno nagranie video do 80 sek.,

  • małych formteatralnych – zapis fragmentu spektaklu do 150 sek.

 

Prace/utwory (opisane j.w.) należy wysłać do 25 października 2016na odpowiednie adresy:

 

 

OBRAZY /fotografia, malarstwo, grafika/ – obrazy.galerion@gmail.com

FORMY /rzeźba, konstrukcje/ – formy.galerion@gmail.com

LITERY /poezja, proza/– litery.galerion@gmail.com

SŁOWA /recytacje/ – slowa.galerion@gmail.com

DŹWIĘKI /muzyczne i wokalne/ – dzwieki.galerion@gmail.com

RUCH /taniec/ – ruch.galerion@gmail.com

SCENA /formy teatralne/ – scena.galerion@gmail.com

FOTO – foto.galerion@gmail.com

KOMISJA ARTYSTYCZNA I BIURO ORGANIZACYJNE

Organizator powołuje komisję artystyczną, w skład której wchodzą : Małgorzata Karmińska – reżyser teatru dzieci i młodzieży (PWST), terapeutka zajęciowa, pedagog, koordynator przeglądu GaleriON; Karolina Tuz – muzyk (AM), kompozytor i aranżer, pedagog; Marlena Chalimoniuk- polonista (UW), bibliotekoznawca; Katarzyna Wołodkiewicz-Przyborowska – malarka (ASP) FENOMENARIUM, Sylwia Lubieniecka- sekretarz komisji, inspektor chóru integracyjnego, pedagog; Jerzy Karmiński-instruktor muzyki i teatru, reżyser Koncertu Galowego; Konrad Paprocki – tancerz, instruktor tańca, fizjoterapeuta(AWF); Kamil Przyborowski – rzeźbiarz (ASP) FENOMENARIUM, Aleksander Smoliński – plastyk, reżyser teatru dzieci i młodzieży (PWST).

Komisja dokona wstępnej oceny prac/prezentacji kwalifikując wybrane do zamieszczenia ich na portaluwww.galerion.org.Następnie dokona drugiej oceny wybierając prace i występy do Wystawy Finałowej i Koncertu Galowego. Decyzja ta zostanie opublikowana do 6 listopada 2016. Biuro Organizacyjne i przedstawiciele Komisji nawiążą z finalistami kontakt w celu uzgodnienia formy (i czasu) występu/ prezentacji w finale (W niezbędnych sytuacjach przedstawiciele komisji odwiedzą finalistów w ich miejscowości, po umówieniu).

WYSTAWA FINAŁOWA I KONCERT GALOWY

Zakwalifikowane prace finaliści wyślą pocztą lub kurierem do 20 listopada na adres podany w korespondencji bezpośredniej z laureatem (opiekunem) finału.

Ustala się czas trwania występów w koncercie: utwory muzyczne i wokalne – do 5 minut; recytacje do 2 min., taniec do 5 min., spektakl (fragment) do 15 min.

Wernisaż Wystawy Finałowej i Koncert Galowy odbędą się 2 grudnia w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.

Kolejność (i czas) prób oraz występów ustali ostatecznie reżyser koncertu.

Dla wybranych przez komisję i reżysera muzyków, wokalistów i aktorów przewidziane są dodatkowe warsztaty i próby z zespołem muzycznym.

Uczestnicy z opiekunami przyjadą na próby, występ i wernisaż na własny koszt. Organizatorzy zapewnią poczęstunek, upominki i dyplomy Laureata GaleriON 2016, oraz w terminie późniejszym, płytę z serwisem foto i audio z finału.

Zgłoszenie i udział w przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorowi i zamieszczenie na stronie www.galerion.orgdanych osobowych uczestników i opiekunów. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania serwisu fotograficznego z Finału oraz kopii prac do celów informacyjnych i promocyjnych.

Koordynatorzy przeglądu:

Małgorzata Karmińska, Stowarzyszenie MOTYL Wałbrzych

tel. 668 267 464; e-mail : galerion.koordynator@gmail.com

Jerzy Karmiński, prezes Stowarzyszenia MOTYL, reżyser finału

tel. 604 697 941 e-mail: jkarminski@stowarzyszeniemotyl.org

123334

IV Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Nepełnosprawnych